Texte à méditer :  Visez toujours le lune. Même si vous la manquez, vous atterrirez parmi les étoiles.  Les Brown
Dossiers

Fermer  Boîte aux lettres / Brievenbus

Op een AV werd voorgesteld, gestemd en beslist dat de plaatsing / het ter beschikking stellen van een brievenbus door de eigenaar van de betrokken bungalow specifiek aangevraagd moest worden, en dat daarvoor een maandelijkse huur zou afgerekend worden.
Dit, om de kostprijs voor de aankoop en plaatsen van deze brievenbussen te verhalen op de vragende eigenaars en om een bron van inkomsten voor de mede-eigenaars te betekenen.

Vraag is of het "verantwoord" is om "voor eeuwig" huurgeld te vragen aan de betrokken eigenaars.
Ware het niet beter dat de kost voor de aankoop en plaatsing van "hun" brievenbus rechtstreeks aan de betrokken eigenaars "voor eens en altijd" afgerekend zou worden, zonder dat die brienvenbus een bron van inkomst moet zijn voor de gemeenschap "op de kap" van enkele mede-eigenaars ?
Per slot van rekening hebben bvb de eigenaars van de bungalows onderaan het Domein toch ook meebetaald voor de (veel zwaardere) investering voor het op orde stellen van de signalisatie bovenaan het Domein, alhoewel zij daar nochtans eigenlijk geen baat hebben bij die investering die eigenlijk enkel de eigenaars van de middelste en bovenste rij aanbelangen (omwille van die foutparkeerders aldaar) ...
Twee maten en twee gewichten ?
=> opnemen in de agenda en herstemmen op een volgende AV !?

Date de création :24/01/2009 @ 11:02Dernière modification :24/01/2009 @ 11:12Imprimer l'article  Hyperlien


^ Haut ^